YIL: 3  /  SAYI: 30  /  Haziran-2009
Avrasya Yazarlar Birliği tarafından yayımlanmaktadır.


İÇİNDEKİLER

 

5 Cengiz Aytmatov
Isık Göl'e Özlem
7 İmdat Avşar
Aytmatov'un Kabrinde
9 Omor Sultanov
Sayakbay'ı Düşünürken
10 Urkaş Mambetaliyev
Altın Bulut Damlası
11 Sooronbay Cusuyev
Cengiz Aytmatov’a
13 Kasiyet Beknazarova
Isık Göl’e
15 Nurlan Şerimbekov
Çolpan
16 Eldar Attokur
Gizemli Düş
17 Altınbek İsmailov
Dörtlükler
18 İbrahim Türkhan
Alıkul Osmonov Hayatı ve Şiirleri
26 Ali Akbaş
Kırgız Adı Üzerine Bir Etimoloji Denemesi
28 Mukay Elebayev
Fırtınalı Gün
31 Çolponbek Abıkeyev
Benim Hakkımda Yazın
34 Elmira Acıkanova
Göy Güller
37 Hatice Akimcan
Uzakta Kalan Düşler
40 Aydarbek Sarmanbetov
Kırgızların Büyük Yazarı Cengiz Aytmatov’la Mülakat
43 Abdrasul İsakov
Manas Destanı ve Destanda Kırgız-Moğol İlişkileri
49 Orhan Söylemez
Aytmatov’un Aşkları ve Kadın Kahramanları
56 Mustafa Ocakbeği
Cengiz Aytmatov’un Yüz Yüze Adlı Hikayesinde Biyografisi, Tarihi Gerçeklik ve Çocuk İzleği
63 Nermin Öztürk
Yirminci Yüzyıl Kırgız Edebiyatına Bir Bakış ve Tölögön Kasımbek’in Kırgız Nesrinin Gelişimindeki Yeri
66 Kaçkınbay Artıkbayev
Coomart Bökönbayev’in Hayatı, Şiiri ve Sanatına Bir Bakış
74 Altınbek İsmailov
Salican Cigitov’un Hayatına Genel Bir Bakış
78 Tölö Acıuulu İbrayım
Kırgızistan’daki 1916 Yılındaki İsyanda Yaşadıklarım
85 Roza Abdıkulova
Kırgızistan’daki 1916 Yılındaki İsyanda Yaşadıklarım
88 Süleyman Kayıpov
Cengiz Aytmatov’un “Do Dna Do Dna” Hikayesi veya Bizim Kim Olduğumuz Hakkında
91 İbrahim Türkhan
Postmodern Tercüme ve Yerellikten Evrenselliğe 


1000. Yılda

1000

Cumhuriyet
Altını Ödül

Doğumunun
1000. yılı dolayısıyla
KAŞGARLI MAHMUT YILI
ilan edilen 2008 yılında,
Türk Dilinin İlk Gramer Kitabı
Kaşgarlı Mahmut’un Kayıp Eseri
KİTABU CEVAHİRܒN NAHV Fİ
LUGATİ’T TÜRK
’ü
bulana AYB tarafından
1000 Cumhuriyet Altını
ödül verilecektir.
Duyurulur.