cemile kınacı baran
Eğitim Bilgileri

Üniversite Derece Alan Yıl
Gazi Üniversitesi Lisans Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2003
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüYüksek Lisans Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı 2007
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDoktora Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı 2014


Tezler

Yüksek Lisans: “Kazak Şairi Säken Seyfullin'in Kökşetaw Poeması-Aktarma, Dil Ve Üslûp Bakımından İnceleme”
Doktora
Devamını Oku
logo