Abay Tüm Türk Dünyasının Takip Etmesi Gereken Büyük Bir Entelektüeldir


 01 Şubat 2020


Çağdaş Kazak edebiyatında Abay Kunanbayulı’nın yeri çok ayrıdır. Sadece Kazak kültürü için değil, tüm Türk dünyası kültürü için önemli bir şahsiyettir. Bu sebeple, 1995 yılı UNESCO tarafından bütün dünyada “Abay Yılı” olarak ilan edilmiştir. O, sadece Kazak halkının değil bütün Türk dünyasının kalplerini kalemiyle fethetti.

Kazak edebiyatının önde gelen temsilcisi olan Abay şair ve düşünürdür. Doğu’nun klasikleri olan Nizami, Nevai, Sadi, Hafız ve Fuzuli’nin eserlerini okumuştur. Rus edebiyatının zirve şahsiyetlerini okumasının yanında onların vasıtasıyla Batı edebiyatının klasiklerini de tanır. O, Doğu ve Batı’yı sentezlediği görüşleriyle şiir ve bütün sanatın değeri üzerinde önemle durmuş, bu değerleri aydınlığa kavuşturma yolunda pek çok çalışma gerçekleştirmiştir.

Abay daha 13 yaşındayken babası Kunanbay’ın yanında Kazak halkının idari işleriyle ilgilenmeye başladı. İdari işleriyle uğraştığı dönemlerde Kazak halkının toplumdaki meselelerine aşina oldu. Halkının dünya görüşünden milli ve manevi değerleri öne çıkarıp onların sorunlarını realist bir bakış açısıyla dile getirdi.

O, halkı çalışmaya, aydınları araştırma yapmaya çağırır; aydın şairliği yanında Kazakistan’ın geçen yüzyıllardaki toplum ve edebiyat yapısı hakkında bilimsel araştırmalarda bulunan değerli bir araştırmacıdır. Kaleme aldığı değerli bir edebi miras olarak kalan “Kara Sözler”i ve “şiirleri”yle adalet ve insanlık, sanat ve bilim için mücadele etmiş.

Abay Kazak halkının aydınlatıcısıdır. Onun yolundan giden genç nesil daha parlak Türk Dünyasını meydana getirecektir. Demek istediğimiz şu ki, Abay tüm Türk Dünyasının takip etmesi gereken büyük bir entelektüeldir.

Yıllarca birbirinden ayrı kalan Türk Dünyasını birleştiren unsur, sadece tarih değildir.Dili, kültürü ve edebiyatı da Türk Dünyasını birleştirici unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk dünyasının yön gösterici abide şahsiyetlerinin karşılıklı olarak bütün Türk dünyasında tanıtılması önemli bir davadır. Bu anlamda Abay Kunanbayulı Yılı dolayısyla yapılacak etkinlikler büyük şairin Türkiye’de daha iyi tanıtma, hakkında bilinmeyenlerin kamuoyuna ulaşması için önemli rol oynayacaktır.

Bu vesileyle doğumunun175. Yılında modern Kazak edebiyatının kurucusu büyük şairimizi saygıyla anıyorum.

Bu yazı Kardeş Kalemler dergisinin 158. sayısında yer almaktadır. Derginin bu sayısında yer alan tüm yazılara aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kardeş Kalemler 158. Sayı